2015. január 28., szerda

WEL-COME PARTY

2015.02.06 - án Budapesten ismét megrendezésre kerül a WEL-COME PARTY
A rendezvény olyan népszerű lett az évek alatt, hogy helyszínét nem hozzuk nyilvánosságra.
Ide mindenki odatalál.
Itt találkozhatsz a következő nap szónokaival, zenekaraival, köztük a Spanyol honból érkező NEW BREED - el. 

2015. január 23., péntek

Becsület Napja! Day of Honour. 2015.02.07.

Egy kis ízelítő:
2015.02.06.  Esti koncerttel fogadjuk külföldről vagy távolról érkező megemlékezőket


2015.02.07.:

2015. január 22., csütörtök

Riport Elekkel, a Becsület Napja levezetőjével!

Elekkel összeforr a Becsület Napja kifejezés, hiánya pótolhatatlan, ezért hatalmas öröm volt,hogy biztatóan tekint a 2015-ös rendezvény levezetésére.


-          Hol születtél, mivel foglalkoztak a szüleid?
Szekszárdon születtem 1972-ben. Édesanyám kereskedelmi alkalmazottként dolgozott, most már nyugdíjas. Édesapám, ha jól tudom, a vasútnál dolgozik, dolgozott, de sajnos róla nem sokat tudok, mivel a szüleim nagyon hamar elváltak.
-          Iskolák?
1991-ben érettségiztem egy katonai szakközépiskolában az Alföldön.
-          Mi volt az első élmény, ami után úgy döntöttél tenned kell a hazádért?
Az érzelmeim felszínre törése a hazaszeretet irányába a katonai szakközépiskola évei alatt kezdődtek. Sok nehézségem volt az iskolában. Nem a tanulás miatt, sőt inkább annak következtében. Ugyanis egy bizonyos  tanulmányi átlag felett mindenkinek KISZ tagnak kellett lenni. Én ebből a KISZ-ből csakhamar kiléptem, ami az iskola vezetésének felettébb nem tetszett és a tanári kar rám állításával el akartak kaszálni, kvázi kirúgni az iskolából. Tetézte a dolgot, hogy egyszer elkapott a vezető nevelőtiszt,amint szabadidőben Reform újságot olvastam. Rögtön az irodába vitt és ott fél órán keresztül üvöltözött velem és a kommunizmust dicsőítette. Én akkoriban nem tudtam mi az, de az ember viselkedéséből arra a meggyőződésre jutottam pillanatok alatt és visszavonhatatlanul, hogy én biztos nem leszek kommunista. Ekkor kezdem el ismereteimet kiterjeszteni ez irányban és a sok olvasás csak erősítette bennem a hitet. Így jutottam el lépésről-lépésre e szörnyűséges ideológia ellenpólusát és kibékíthetetlen ellenségét jelentő világnézethez: a nemzeti alapú szocializmushoz. Közben a nemzetünk testén élősködő idegenek viselkedése és a velük való konfrontáció tovább mélyítette a hitem szilárdságát ennek a világnézetnek az igazságában.
-          Szervezetek, amikben részt vettél?

Tagja voltam a következő csoportosulásoknak időrendi sorrendben: Alisca Skins, Hungária Skins, MNA, Blood&Honour Hungária, NFP. Mára már csak egyetlen csapatnak vagyok tagja. Ez azért jegyzem meg,mert a felsorolásban lévő csoportok közül több is párhuzamosan működött az életemben.

-           Melyik volt e tevékenység közül az az élmény, amire visszagondolva erőt kapsz a további munkához.

Ilyen pillanatot vagy eseményt nem nagyon tudok kiemelni, mivel mindig volt, van és lesz is olyan momentum, ami erőt ad, adhat. Nagyon sok élményt éltem át a mindenkori bajtársakkal. Ha siker volt együtt örültünk, ha kudarc ért minket együtt sírtunk. De a bajban mindig volt valaki vagy valami, ami az embert segítette felállni.
-          Német "mánia" hogyan kezdődött, hol tart?
„Német mánia”. Érdekes kifejezés, amikor a kérdést olvastam elmosolyodtam. Kisiskolás voltam,amikor édesanyám beíratott német szakkörre, amit amíg a család vissza nem költözött a városba, szorgalmasan látogattam. Élveztem a német nyelvet már kisgyerekként is. Aztán a városban előtérbe került a foci és összes szabadidőmet annak szenteltem. Egyszer, aztán amikor újra el kezdtem tanulni a német nyelvet, megkérdeztem édesanyámat, hogy miért íratott be anno arra a szakkörre. Tudod fiam, anyai ági felmenőid között voltak olyanok, akik csak németül beszéltek- volt a válasz. Aztán az Archívum zenekar első külföldi fellépésén jelen voltam Milánóban, ahol sok német kameráddal találkoztam. Akkoriban még nem nagyon ment a nyelv, így elhatároztam, hogy megtanulom a költők és gondolkodók népének, anyai ági őseim nyelvét. A nyelv ismerete nélkül határokon átívelő kapcsolatok építése szinte lehetetlen. A megszerzett nyelvtudásnak köszönhetően rengeteg ismerősre tettem szert, kapcsolatok alakultak ki,amelyek közül néhány már több mint 15 éve aktívan tart, és hozzájárulhattam ahhoz, hogy sikerült Magyarországra hozni a legjelentősebb német zenekarokat.

-          Örök téma: Illések Ha jól tudjuk többször közölték veled burkoltan, hogy vak vagy és bolond, ha a másik Illéssel vagy egy hajóban.
Nagyon sajnálatos dolgok történtek és történnek Magyarországon. De ha vigasztalásként megjegyezhetem, nincs ez máshogy például Németországban sem. Ez a mozgalmon, ha beszélhetünk ilyenről a helyzet ismeretében, belső marakodásnak a legtöbb esetben emberi tulajdonságbeli gyengeségek az okai, és merem megjegyezni, hogy ezeket pedig még kívülről transzformálják is. Én élem a mindennapi munkásember életét. Munkámban és szabadidőmben is a szavahihetőség és a becsület meghatározó. Ezen értékek alapján realizálódnak a közösségi kapcsolataim is. Ha ez valakiknek fáj, sajnálom, de nevezzenek bár szörnyeteg gyanánt, csak a haza legyen nagy és szabad, vallom én is a nagy magyar író után.
-          Mivel alapító tagja vagy a BHH nak, végig élted az összes koncentrált támadást a szervezet ellen, láttál jönni, láttál menni tagokat.

Amikor a hitükben erősek a hitükben megremegőket hitben megerősíteni tudnak, ember felemelő érzés. Ezt át kell tudni élni, ez a mindennapi közösségi idea. Nagyon zavaros időket élünk most, de hiszek abban, hogy az áldozatos munka meghozza a gyümölcsét. Felálltunk már párszor eddigi működésünk alatt és remélem, hogy képesek vagyunk erre még bármikor és bármennyiszer.

-          Emblematikus része vagy az ünnepségsorozatnak, honnan indult és jelenleg hol tart szerinted a kitörésre történő megemlékezés?

Sajnos az utóbbi két évben nem tudtam részt venni a megemlékezésen. Remélem, 2015-ben ott tudok lenni. A Becsület Napja megemlékezések kezdete óta teszem azt, amit a Gondviselés rám mért. Örülök annak, hogy aktív és a visszajelzések alapján méltó résztvevője lehetek a rendezvénynek. Akkoriban még MNA tagokként kezdtük a megemlékezést szervező munkát. Ígéretes volt az, ahogy a rendezvény ismertté és keresetté vált. Aztán történt valami a színfalak mögött. Aztán pár év után újra sikerült kivinni az utcára a rendezvényt. Rövid idő után újra felszaladt az esemény és aztán megint történt valami a színfalak mögött. Az elmúlt évek történéseinek ismeretében úgy döntöttünk, hogy nem társulunk senkivel és a magunk szája-íze szerint szervezzük az eseményt. Becsülettel és őszintén, mint ahogy Budapest-erőd védői az utolsó leheletükig és töltényig kitartottak.

-          Mi az, ami különösen emlékezetesé teheti a 2015ben tartandó megemlékezést?
Remélem felejthetetlen lesz a február 7-i megemlékezés. A háttérben zajló előkészületi szervezési munka alapján élményekben gazdagnak ígérkezik a program. Remélhetőleg minél többen megtisztelik a rendezvényünket mind Magyarországról, mind pedig Európából.
-          A 70. évfordulót levezetni igen nagy szó, hogyan készülsz?

Úgy készülök, mint a korábbi alkalmakkor. A „hősök megidézése”  szinte fejben van, de egy kis gyakorlás mindenképp szükséges. Aztán összeállítok egy rövid bevezető szöveget és kész is a dolog. Nem az én feladatom nagy a Becsület Napját illetően. Minden tiszteletem az előszervezésben résztvevő bajtársaimé és azoké, akik a cionista elnyomás ellenére megjelennek a rendezvényen!

-          Üzenet az olvasóknak?
A kérdéseket – amiért köszönet – Karácsony előestéjén válaszoltam meg, amikor egy év munkáját, szenvedéseit hátrahagyva az otthon meghittségében számot vetek. Próbálok önkritikus lenni és a hibáimból tanulni, hogy a jövőben azokat ne vétsem el újra. És a téli napforduló elmúltával bizalmam a természet ősi erejében. Tör előre a fény ,ami egyszer el kell, takarítsa a jelenkor sötétségét annak minden természetellenes megnyilvánulásával. Ehhez kell az EMBER. Az ember pedig küzdve küzdjön és bízva bízzon, mert élni akar!! Kitartást kívánok ehhez minden népét és hazáját szerető magyar embernek!!

Eddigi megjelent riportok a témával kapcsolatban:

                 

2015. január 18., vasárnap

Villáminterjú Klaus Armstroff-al, a III.Út német politikai párt vezetőjével

Nem rég Klausnál jártunk átutazóban és gyorsan pár kérdést feltettünk neki.
BHH: Egy éve vagyunk kapcsolatban Klaus. Nagyon örvendetes számunkra, hogy Téged szónokként üdvözölhetünk a rendezvényünkön. Mit gondolsz népeink kapcsolatáról? 

Klaus: Nagyon örülök a meghívásnak és annak különösen, hogy a Becsület Napján beszédet tarthatok. Nagyon büszke vagyok, hogy ezen a hősi megemlékezésen népeink áldozatainak a véráldozata előtt tiszteleghetek.
Közös történetünk 1525-ben kezdődött. Addig Magyarország egyedül állt szemben a török veszedelemmel. A belső viszályok azonban ekkortól nagyon meggyengítették Magyarországot és a Habsburgok Ausztriája szövetségben a Német-Római Birodalom más államaival V.Károly vezetése alatt átvették ezt a védelmi harcot. Ez a harc a mai napig tart, igaz manapság nem katonai síkon folyik a küzdelem. Manapság kultúra- és téridegen emberek rohanják le egész Európát. De ellentétben a középkorral a mai uralkodó pártok nyitott kapukkal várják azokat teljes értékű ellátással a hazai lakosság terhére. Ennek a megsemmisítő háborúnak,amelyik Európa népei ellen folyik, mi németek és magyarok csak közösen tudunk ellenállni.
 
BHH:Korábban tisztségviselő voltál az NPD-ben, képviselted a Nemzeti Demokratákat a járási gyűlésben Bad Dürkheim-ban. Két évvel ezelőtt azonban kiléptél a pártból többed magaddal és megalapítottátok a Harmadik Út pártot. Mi történt? Mutasd be kérlek röviden a pártot!

Klaus:Évek óta folytattuk a harcot Németországért az utcákon,mint ahogy a parlamentekben,amikor is meg kellett állapítsuk, hogy nem csak a Német Szövetségi Állam rendszere akar minket eltiporni, hanem árulás mutatkozott a saját sorainkból is. Veszekedések és belső harcok rendkívülimódon akadályozták a harcunkat.aztán úgy döntöttünk, hogy nem szándékozzuk a drága időnket elpazarolni a belső harcokra. A visszás állapotok többszöri jelzése után a berlini NPD pártközpont felé nem maradt más hátra számunkra, mint a kilépés a pártból és ugyanakkor új párt keretein belül a harc folytatása. És ekkor megszületett a Harmadik Út Párt. Ugyanakkor az NPD vezetés egyre inkább eltávolodott a világnézetünk alapjaitól a "tisztességes radikalizmus" központilag kiadott kurzusával.  
A Harmadik Út párt választási alternatívaként értelmezi magát,amely követeli Németország nemzetállami szuverenitásának visszaállítását és egy szocialista gazdasági rend kialakításáért küzd.

A Harmadik Út pártpolitikailag küzd a szociális igazságosság megvalósításáért, küzd a globálisan tevékenykedő pénzügyi szektor kizsákmányolása ellen és küzd hazánk fenyegetően növekvő etnikai átalakulása, átalakítása ellen. Ugyanakkor tagjaink és barátaink számára hagyományőrző, kulturális és sportösszejöveteleket szervezünk. Megfelelő szabadidős ajánlatokkal szeretnénk a közösségi gondolkodást elősegíteni és elmélyíteni, ami ebben az "én" alapú társadalomban sajnos nagyon háttérbe szorult.

BHH:Hogy készülsz a Becsület Napjára?

Klaus: Alig van dokumentáció a német és magyar katonák közös kitöréséről a budapesti katlanból. Szerencsére tulajdonomban van Ungváry Krisztián "Die Schlacht um Budapest 1944/45, Stalingrad an der Donau" című könyve. 

Ezenkívül véletlenül segítségemre volt egy munkatársam édesapja, aki akkoriban ott volt és 1945 február 7-én Pesten szovjet hadifogságba esett. Ezekből a forrásokból szeretnék a német és magyar bajtársaimmal együtt népeink áldozatvállalása és magas véráldozata előtt-amit a bolsevizmus elleni harcban hoztak- tisztelegni. 


BHH: Rémisztő,ami manapság a demokrácia leple alatt Németországban zajlik. Menekültáradat, máshogy gondolkodók üldözése, idegenek fölénybe kerülése, a német nép zsugorodása.....a sor végtelenségig folytatható. De egész Európában ilyen állapotok uralkodnak, Magyarországon is! Sorsközösséget élünk meg. Mit gondolsz az európai népek jövőbeli esélyeiről?

  
Klaus: Az elmúlt héten betöltötték az étert az iszlamisták franciaországi terrorakciójáról szóló jelentések. Ez a bűntelenek elleni terror egyértelművé teszi, hogy mi, európaiak tér- és kultúridegen emberek behozatalával nem csak a szociális rendszerek kifosztóit importáljuk, hanem a bevándorlók országaiból származó problémákat is. Mindenki tudja, hogy mi az ő szemükben hitetlenek vagyunk, akiket le kell küzdeni. Hiányzó tiszteletük és köszönetük a befogadó népesség irányába egyértelművé teszi, hogy hova vezet ez. A hatalom teljes erejével cserélik kilépésről-lépésre a hazai lakosságot az Európában uralkodó pártok politikusai. Szisztematikus etnikai átalakítás folyik. Csak közösen, minden európai ország összes nemzeti erejének összefogásával lehetséges a hazai lakosság felébresztése,mielőtt még késő lesz. 
A Harmadik Út párt ezért az európai kultúrák alapelvén és a közös történelmén alapuló államszövetség létesítése mellett tesz hitet. A Nemzetek Európájáért folytatott harc az utolsó stádiumába lépett.
Szabadságot Európai népeinek!

2015. január 16., péntek

2015 - ben a Kitörés "Becsület Napja" 70. évfordulójára emlékezünk. Emlékpóló kiadása.

Európa egyik legnagyobb haditette, a Kitörés 70. évfordulójának méltó megemlékezése a cél 2015 - ben.
Áprilistól megkezdtük a munkát programok meghirdetésével, a rendezvényig minden hónapban más és más résztvevő megszólaltatásával, vagy az eseményhez kapcsolódó egyéb információk közreadásával készülünk.

Emlékpóló kiadása:

A tervek:
Látványterv
Szemből

Hát rész

Bal váll

Jobb váll

A kész póló, bátran mondhatjuk, jobb mint a terv:Keresd tagjainknál!A témához kapcsolódó eddigi cikkek:

Becsület Napja 2015 flyer

Interjú Sziva Balázzsal


2015. január 15., csütörtök

2015 - ben a Becsület Napja 70. évfordulójára emlékezünk.Riport Sziva Balázzsal!

Az esemény maga, de a dátum még inkább arra ösztönöz minket, hogy a lehető legjobb szervezéssel készüljünk az évfordulóra.
2015 februárig bemutatjuk egy rövid riport keretében az összes szónokot illetve előadót.
Sziva Balázs a kezdi a sort.


1.2003 - ban a Parlamentnél ott voltál a hosszú ideig tiltott időszak utáni első Becsület Napján, megmaradt az érzés, amikor fröcsögőkkel szemben egy szál gitárral kiálltál?
- Igen, persze, hogy emlékszem! A szokásos hisztériakeltés és rágalomhadjárat előzte meg a rendezvényt, amit a rendőrség csak hosszas huzavona után, a Kossuth téren, a Néprajzi Múzeum előtt, kordonokkal minden oldalról körbezárt járdán engedélyezett. A Hit Gyülekezete ifjúsági szervezete és a Mazsihisz által odaszervezett ellentüntető csoport megpróbálta túlharsogni és meggyalázni az egész megemlékezést, annyira visszataszítóan viselkedtek, hogy azt még a liberális médiában sem tudták másképp bemutatni. Hogy csak egy példát említsek, amíg mi a Himnuszt énekeltük ők artikulátlanul üvöltöttek és fütyültek.
2003 január m2, érdekesség, hogy aznap riport készült a szervezőkkel valamint a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori vezetőjével, aki csak az után vállalta a nyilatkozatot, hogy elolvashatta mint mondtak a skinheadek.

2003 Február, a színpadon.
A "toleráns" ellentüntető csőcselék.

2003.koszorúzás.
 2.Mit jelent számodra Becsület Napja? Mozgalmi- történelmi eseménynek tartod?
- Mindkettőnek, hiszen 1997 óta a hazafiak és honleányok egyik kiemelt fontosságú rendezvényévé nőtte ki magát a Becsület Napja megemlékezés. Magáról a történelmi eseményről még a nyolcvanas évek vége felé, gyerekként hallottam először, mert a Hármashatárhegyi vitorlázóreptér közelében nőttem fel és kissrácként sokat barangoltunk a környékbeli erdőkben, amerre a kitörési kísérlet egyik útvonala vezetett. Számos katonasír található arra. A Kitörés mindörökké nagyszerű példája marad a katonai hősiességnek. 1945-ben Európa védőpajzsa voltunk, hiszen a budai Vár ostroma hetekig elhúzódott, ezzel értékes területeket mentve meg a szovjet hordák és a megszállás elől. Többek között olyan nagyszerű magyar harcosok vettek részt benne, mint az Egyetemi Rohamzászlóalj, vagy Vannay László, aki 1938-ban részt vett Felvidéken a Rongyos Gárda létrehozásában, majd Kárpátalján vívott gerillaharcot a magyar területekért és a Rongyos Gárda másik legendás vezetője, az ostrom idején már 70 éves Prónay Pál, Lajtabánság egyik kikiáltója, akinek Sopront köszönhetjük. 


3. 2003 óta nagyot változott a Becsület Napjára látogatók összetétele. Te egy olyan rendezvénnyel kezdted ahol szinte csak skinek voltak. Vannak, akik ezt el szeretnék felejteni. Véleményünk szerint az ünnep 100 % -ig skinhead gyökerekkel rendelkezik. Mi a véleményed arról, hogy politikai érdekből ezt próbálják meg nem történté tenni?
 - A nemzeti oldal eseményei, jelképei közül számos olyan dolgot lehetne felsorolni, ami a hazai skinhead mozgalomban kelt új életre a kommunista rezsim vége felé és rendszerváltás után, hiszen akkoriban az ifjúsági szubkultúrák közül egyedül a kopaszok vállalták fel nyíltan és egyértelműen a hazafias irányultságukat. Ez lehet, hogy egyeseknek ma nem szalonképes, de attól még tény. 


4. A zenekaroddal, a magyar történelem számos eseményét feldolgoztad. Ha ihleted van, jöhet egy dal a Becsület Napjáról?
- A legutóbbi sorlemezünkön, a 2012 őszén megjelent Mindörökké Magyarországon szerepel egy „Rózsafüzér és revolver” című szám, amely részben a több mint 100 napig tartó ostrom idején játszódik.  5. Ahogy hallottuk, azonnal igent mondtál a 2015.02.07. re tervezett Becsület Napi koncertre. Ahogy kaptuk az infót, nem kérdezted, kik lesznek még, hol lesz. Erről mondanál pár szót?
- Az, hogy jó ideje a magunk útját járjuk nem jelenti azt, hogy elfelejtjük, hogy honnan jöttünk. Ha nem is értettünk mindig mindenben száz százalékig egyet, de a zenekar és a B&H Hungária viszonya a kölcsönös tiszteleten alapult. A mai napig jó érzéssel gondolok arra az időszakra, amikor a B&H hazai divíziójának rendezvényein kiemelt szerepet kaphattunk a kétezres évek elején. A csoport egyes tagjaival engem személy szerint több, mint húsz éves ismeretség köt össze. Úgy gondolom, hogy ez a rendhagyó koncert jó alkalom lesz mindannyiunknak arra, hogy a közönséggel együtt megidézzük azokat az időket.

2015. január 2., péntek

A Blood & Honour Hungária múlt éve!

Képekben emlékezünk a 2014- es év történéseire.
Egy kép, egy flyer, egy pillanat azokról az eseményekről, ahol résztvevőként, meghívottként, szervezőként megjelentünk. A sor nem teljes, de így is kijelenthető, 2014 - ben sem unatkoztunk!
Természetesen, a képekhez kapcsolódó írások a blogon megtalálhatóak!
Ezzel az összeállítással kívánunk minden Bajtársunknak BOLDOG Új ÉVET!